Regulamin Sklepu internetowego www.artiface.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.artiface.pl, prowadzony jest przez firmę Artiface Paweł Zaręba z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-310 przy ul. Ludowej  17 m 76, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Przezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza pod numerem NIP: 629-229-63-92, REGON: 360896954

e-mail: poczta@artiface.pl

tel.: 512 560 586


I. Informacje ogólne


1. Sklep internetowy www.artiface.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej po uprzedniej rejestracji  Zamawiającego w systemie sklepu lub podanie danych wymaganych do złożenia zamówienia i jego potwierdzeniu.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i barwa towaru przedstawiona na nich może nieznacznie odbiegać od koloru rzeczywistego, co może mieć związek na przykład z różnymi ustawieniami monitora. Sklep nie ponosi za to odpowiedzialności.

4.Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

II. Zamówienia

1. Zamówienie może złożyć osoba posiadająca swoje konto w Sklepie lub podająca wymagane do realizacji zamówienia dane ( w przypadku wyboru zakupu bez rejestracji).

2. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

3. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po przekazaniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego oraz po ostatecznej akceptacji całego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewy należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii numeru zamówienia. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, dane przelewu uzupełnianie są automatycznie - nie wymagają uzupełniania innych danych.

7. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania zamówienia. Akceptowanymi formami płatności w sklepie są: przelew bankowy na rachunek sklepu lub płatność natychmiastowa Przelewy24.

8. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania wszystkich wymaganych przez systemzamówień danych, w szczególności : imienia i nazwiska Zamawiającego, numeru telefonu Zamawiającego, adresu e-mail do korespondencji ze sklepem oraz adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.


III. Realizacja zamówienia


1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu lub w formie płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu – dotyczy to produktów personalizowanych.

3. Zaproszenia ślubne są realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem i dokonaniu płatności na rachunek bankowy Sklepu.

4. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu.

5. Sklep nie realizuje zamówień według indywidualnych wzorów Zamawiających, chyba, że strony ustalą wersję indywidualną zamównienia. 

6. Termin realizacji zamówienia wynosi  7-14 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za zamówienie na rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewu Zamawiający obowiązany jest podać dokładny numer zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji, do czasu skontaktowania się Zamawiającego ze Sklepem i potwierdzenia wykonania przelewu i podania tytułu płatności. Płatności dokonane w systemie Przelewy24 księgowane są niezwłocznie po dokonaniu płatności.

7. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienie w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

8. Termin realizacji zamówień bardzo pilnych ustalany jest indywidualnie. W przypadku takich zamówień Zamawiający ma obowiązek kontaktu ze Sklepem przed złożeniem zamówienia. Tylko Sklep może zdecydować o możliwości wykonania zamówienia w przyspieszonym teminie. Brak wcześniejszej korespondecji i brak potwierdzenia możliwości przyspieszonej realizacji skutkować będzie anulowaniem zamówienia przez Sklep.

9. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką kupujący pokywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów.

9. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej paczką ekonomiczną. Czas dostawy paczki przez firmę kurierską wynosi 1-2 dni roboczych, czas dostawy paczek ekonomicznych przez Pocztę Polską wynosi do 5 dni roboczych. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przewoźników z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

10. W przypadku nie dostarczenia paczki, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.

11. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest na terenie Dąbrowy Górniczej po wcześniejszym ustaleniu dokładnego miejsca i terminu odbioru.

12. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji serwis zwraca zamawiającemu 1 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia (liczy się data wpływu należności na konto - nie licząc płatności bez numeru zamówienia ).

IV. Zwrot towaru

1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie (przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta).

V. Reklamacje

1. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej (poczta@artiface.pl), podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz numer zamówienia, oraz wysłać zamówiony towar  na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabiezpieczyć towar tak aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku powstania błędów w hafcie, powstałych z winy Sklepu, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.

6. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji,  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Zamawiający może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Zamawiający może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

- Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)


VI. Gwarancja

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.)


3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Rachunki i faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Na każdy zakup dokonany w Sklepie, wystawiony zostanie rachunek,załączony do przesyłki. Sklep nie wystawia faktur VAT, poniważ nie jest płatnikiem VAT.